Luther-ház

Az 1997. novemberében átadott gyülekezeti központ (Luther-ház) különféle rendszeres és idõszaki alkalmak otthona. Itt próbál hetente az énekkar.

Reggeli áhítatainkat, péntek esti bibliaóráinkat, a gyülekezeti hittanokat, ifjúsági és konfirmációs órákat, presbiteri és igazgató tanácsi, valamint különféle egyházmegyei bizottsági és lelkészi munkaközösségi üléseket is itt rendezzük meg. Korábban alkalmanként, az utóbbi idõben rendszeresen tartunk szeretetvendégségeket, amelyek önállóan, vagy templomi koncertekhez, rendezvényekhez kapcsolódnak. D Szabó József püspök születésének 100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön D Szebik Imre és D Dr Harmati Béla püspökök is jelen voltak. 2002. õszétõl vendégeink voltak: a csõvári evangélikus ifjúsági kórus Kovács Beáta vezetésével, Unterwéger Zsolt orgonista, és Banda Ádám fiatal hegedűművész.

Egy másik alkalommal Kanyó András fuvolamûvész és Réti Emõke gordonkamûvésznõ kiegészülve Dr Kövér Erika hegedû és Bartha István gitárjátékával korálokat adtak elõ, kísérve a gyülekezet énekét. Ádventben a Signum együttes, 2003. februárjában a Promise együttes adott színvonalas koncertet. Bogdányi Mária felpéci lelkész bibliaórai szolgálata Bogdányi Gábor internetes elõadásához kapcsolódott. Egy másik alkalommal Takácsné Kovácsházi Zelma lelkésznõ tartott fórumot kényesebbnek bizonyuló hitbeli kérdéseinkrõl. A komoly dolgok mellett azonban nem idegen a hely szellemétol a gyerekek Mikulás ünnepe és a farsangi mulatság sem. Az ökumenikus imahét záró alkalmát követõ szeretetvendégségen kicsinek is bizonyult a terem. A Szeretetház dolgozói számára rendezett továbbképzés, valamint a munkatársi megbeszélések helyszíne szintén a Luther ház.