fília

Érsekvadkerti leánygyülekezet

Érsekvadkerten 3789 lélekszámú, fõleg katolikus vallású lakó él. A népszámláláskor 30-an vallották magukat evangélikusnak. Ebbõl vallását ténylegesen gyakorló kb. 15 fõ, fõleg más vidékrõl ideszármazó tagok. Jelenleg 2 hittanos gyermek van, a közelmúltban 3-an konfirmáltak.
1990 elõtt házaknál, a rendszerváltás óta a Petõfi Sándor Általános Iskolában tartjuk istentiszteleti alkalmainkat.
Mivel 65 református vallású hívõ is él itt, a helyiek kölcsönösen látogatják az istentiszteleteket.

Az ipolyszögi evangélikus leányegyház rövid története

A gyülekezetté válás időpontjáról csak feltételezéseink vannak. A krónikások elmondása szerint a 18. sz.-ban főleg evangélikus vallásúak és tót-szlovák nemzetiségűek éltek a településen. Erre utal az a tény, hogy létezett itt egy öregtemető, mely helyén jelenleg lakások találhatók.

Az itt élő evangélikusoknak sikerült tanítót alkalmazni, természetesen tanítói lakást és iskolát is építettek. Hosszú időn keresztül az evangélikus iskolába jártak a római katolikus vallású gyermekek is.