Ipolyszög

Az ipolyszögi evangélikus leányegyház rövid története

A gyülekezetté válás időpontjáról csak feltételezéseink vannak. A krónikások elmondása szerint a 18. sz.-ban főleg evangélikus vallásúak és tót-szlovák nemzetiségűek éltek a településen. Erre utal az a tény, hogy létezett itt egy öregtemető, mely helyén jelenleg lakások találhatók.

Az itt élő evangélikusoknak sikerült tanítót alkalmazni, természetesen tanítói lakást és iskolát is építettek. Hosszú időn keresztül az evangélikus iskolába jártak a római katolikus vallású gyermekek is.